Noen gode grunner for å ha en video på nettsiden


KLAR TALE: Med en video kan du effektivt få forklart hva du vil uten at du vil få noen innvendinger. Du kan vise og forklare i en video som er vanskelig eller umulig å skrive.


FORSTÅELSE: Video gjør det enklere for brukerne å få oversikt over et nettsted. De oppdager ting de ellers ikke ville fått med seg. En video som viser ting er også lettere å forstå enn kompliserte tekster.


FLEKSIBELT: På en og samme webside kan en videospiller som kan starter flere ulike videoklipp.


KORT OG GODT: Videoklippene trenger ikke å være lange. I noen tilfeller bare 10-20-30 sekunder - nok til å få sagt det du vil si, men ikke så lange at brukeren går lei. I andre tilfeller noen minutter. Det kommer helt anpå historien du vil fortelle.


LETT Å HUSKE: Video er vanligvis lettee å huske siden seeren kan bli vist og forklart samtidig.


UNIKE PRODUKSJONER: Videoene vi produserer er unike for de forskjellige nettstedene vi lager. Videoene kan skape en helt unik stemning ved nettstedet.


KOSTNADSEFFEKTIVT: Vi produserer våre videoer kostnadseffektivt, tilpasset budsjett og behov.


BÅDE SKJERM OG LOCATION: Avhengig av prosjektet så kan vi produsere video fra dataskjerm eller "on location". Dere kan, om ønskelig, selv lese inn kommetaren - slik at resultatet blir mer "dere". Det er også mulig å leie inn ekstern kommentator - eller bruke oss (uten ekstra kostnad)


EGEN ELLER ANDRES SERVER: Videofilene kan kjøres rett fra deres egen, vanlige web-server. Mot et tillegg kan de også plasseres på en maskin hos oss, slik at visningen ikke belaster båndbredden deres. Erfaringsmessig er det første alternativet som regel godt nok.


HØY UNDERHOLDNINGSVERDI: Et nettsted med video er mere underholdende enn et nettsted uten. Det fører gjerne til at gjennomsnittstiden besøkende er på nettstedet deres øker. Slik at man har større mulighet til å formidle det man ønsker.